Novamix Granitiva Special C2TE Υπερενισχυμένη Κόλλα Πλακιδίων 25kgr – Dagiopoulos.gr

Novamix Granitiva Special C2TE Υπερενισχυμένη Κόλλα Πλακιδίων 25kgr

5200103300235

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Ενισχυμένη - ελαστική κόλλα για κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια με μεγάλο ανοιχτό χρόνο C2TE

Eνισχυμένη κόλλα κεραμικών πλακιδίων βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στην ολίσθηση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλη για γρανιτοπλακίδια. Αναμιγνυόμενη με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα όπως το SBR 50 σε κατάλληλη αναλογία αποκτά μεγάλη ελαστικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές απαιτήσεων όπως κολυμβητήρια, πλακάκι πάνω σε πλακάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση.

Novamix Grandecol C2TE

Εφαρμογές : 

Η κόλλα GRANITIVA SPECIAL είναι κατάλληλη για:

συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
 • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια όλων των τύπων και μεσαίων διαστάσεων
 • κεραμικές και υαλοψηφίδες με προσθήκη γαλακτώματος SBR 50
 • μη ευαίσθητα στην υγρασία μάρμαρα και φυσικούς λίθους
εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:
 • εξωτερικούς χώρους, ταράτσες, βεράντες, κ.λπ.
 • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
 • επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
 • ενδοδαπέδιας θέρμανσης
τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
 • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
 • μη απορροφητικά υποστρώματα (ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου ασταριού)
 • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
 • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Κατανάλωση: 2,5 - 5 kg/m²

Χρώμα: Λευκό

Συσκευασία: Χαρτόσακοι 25kg

Οδηγίες

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της GRANITIVA SPECIAL σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Πριν την διάστρωση των πλακιδίων ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζιακού ασταριού PLANO CONTACT.
Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες κλπ. σε υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να προηγείται καλή διαβροχή του υποστρώματος αποφεύγοντας όμως την παρουσία στάσιμου νερού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου GRANITIVA SPECIAL (25 kg) με 6 – 7 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 - 5 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 4 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά. Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την ανάμιξη με το χέρι.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται ελαστικότητα, όπως για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, συνιστάται η προσθήκη του γαλακτώματος SBR 50 8% κατά βάρος μειώνοντας την ποσότητα του νερού κατά 4 - 6%.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Ο ανοιχτός χρόνος της GRANITIVA SPECIAL σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 30 λεπτά. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την διάστρωση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της κόλλας πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων. Μικροδιορθώσεις στη θέση των πλακιδίων πρέπει να γίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Οι επενδύσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας την GRANITIVA SPECIAL πρέπει να προστατευθούν από βροχή και από έντονη έκθεση σε ήλιο ή παγετό για τουλάχιστον 24 ώρες.

Είδατε πρόσφατα

Διαγραφή ιστορικού περιήγησης