Έγχρωμοι Σοβάδες (Κουρασάνι)— Nikos Ntagiopoulos

Έγχρωμοι Σοβάδες (Κουρασάνι)

Ο έγχρωμος σοβάς με κεραμάλευρο – το κουρασάνι, είναι ο σοβάς που αντικαθιστά το τελευταίο χέρι του σοβά. Η εξωτερική όψη των σπιτιών στα οποία εφαρμόζεται ο έγχρωμος σοβάς έχει πολύ ιδιαίτερη αισθητική δημιουργώντας ‘νερά΄στο χρώμα. Διατίθεται σε πάνω από 60 αποχρώσεις του έγχρωμου σοβά. Ο έγχρωμος σοβάς με κεραμάλευρο, ενώ είναι αδιάβροχος, αφήνει το σπίτι να αναπνέει εφόσον δεν κλείνει τους πόρους.

Η πρόσφυση του σοβά είναι άριστη και ακόμα και σε περιπτώσεις παγετού είναι πολύ ισχυρή και ανθεκτική. Ο έγχρωμος σοβάς εφαρμόζεται στον κλασικό σοβά, αντί για την μαρμαροκονία, μετά από το πεταχτό και το ‘χοντρό χέρι’. Το προϊόν έχει γίνει με την ανάμιξη μαρμάρου, κεραμάλευρου, υδράσβεστου, θηραϊκής γης – ποζολάνης και χαλαζιακής άμμου. Αυτή η ανάμιξη γίνεται εργαστηριακά, σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής, και όχι επί τόπου από το βοηθό του σοβατζή στην οικοδομή. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η σταθερότητα και η επαναληψημότητα τόσο στην ποιότητα όσο και στην απόχρωση του σοβά. Άρα λοιπόν, δουλεύεται εύκολα από οποιονδήποτε σοβατζή και το μόνο που χρειάζεται να προστεθεί είναι το νερό.

Αυτό που πράγματι διαφοροποιεί τον συγκεκριμένο έγχρωμο σοβά από άλλους, είναι η χρήση υλικών με ποζολανικές ιδιότητες, δηλαδή του κεραμάλευρου και της θηραϊκής γης-ποζολάνης. Οπως δείχνουν και οι εργαστηριακές μετρήσεις, λόγω των υδραυλικών ιδιοτήτων που αναπτύσσονται στο κονίαμα, αυξάνεται η αντοχή σε θλίψη και σε κάμψη, και το κονίαμα έχει καλύτερη συμπεριφορά σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και σε ιδιαίτερο περιβάλλον (κρύο – κοντά στη θάλασσα, κλπ. ).

Παράλληλα, με τη χρήση του έγχρωμου σοβά επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους της οικοδομής, εφόσον αποφεύγεται πλήρως το κόστος βαψίματος, η περαιτέρω παραμονή της σκαλωσιάς και το κόστος των υλικών του τελευταίου χεριού του σοβά, που αντικαθίσταται.

Η πολυετής πείρα του προμηθευτή μας στον έγχρωμο σοβά με τη χρήση κεραμάλευρου, αποδεικνύεται τόσο από την άμεση ικανοποίηση του σοβατζή από την στιγμή της δοκιμής, όσο και από το πολύ όμορφο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα που προσδίδει στο κτίσμα. Οσων αφορά στις αντοχές και στην στεγανότητα που προσδίδει το συγκεκριμένο υλικό, αυτές μπορούν να φανούν άμεσα (ακόμα και στο αρχικό δείγμα το οποίο είναι γερό και όχι σαθρό) αλλά και μέσα από τις εργαστηριακές μετρήσεις που έχουν γίνει.