Χαλαζιακή Φυσική Άμμος | dagiopoulos.gr – Dagiopoulos.gr

Χαλαζιακή Φυσική Άμμος

001051

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΆΜΜΟΣ

  • Επεξεργασμένη και πιστοποιημένη.
  • Εισάγεται από τους καταξιωμένους ευρωπαϊκούς οίκους Dorfner GmbH Γερμανίας και Sibelco Βελγίου.
  • Eξαιρετικής χημικής καθαρότητας SiO2 > 99,5 %, και υψηλής σκληρότητας 7 mohs.
  • Η παραγωγή της συμμορφώνεται με το πρότυπο ολικής ποιότητας ISO 9001:2000 και περιλαμβάνει πλύσιμο, ξήρανση με χρήση φυσικού αερίου, και κοκκομετρική διαβάθμιση (ISO sieving).
  • Συνοδεύεται από πλήρεις τεχνικές αναλύσεις (TDS) και δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS).