Προϊόντα Πράσινης Δόμησης Eco Building | Dagiopoulos.gr
Προϊόντα Πράσινης Δόμησης

Προϊόντα Πράσινης Δόμησης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστικό τομέα και το 36 % του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχεται από κτίρια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Climate Pact, Θέματα προτεραιότητας, Πράσινα κτίρια).

Η αστικοποίηση που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, έχει δημιουργήσει σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της ατμόσφαιρας και του εδάφους, με αποτέλεσμα τη μεταβολή του μικροκλίματος και την αύξηση της θερμοκρασίας στις αστικές περιοχές. Αυτό το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, επιφέρει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, που γίνονται εντονότερες και εξαιτίας της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, είναι αφενός η χρησιμοποίηση ήπιων-ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αλλά και η ορθολογική χρήση αποτελεσματικών τεχνικών δόμησης, κάνοντας χρήση υλικών με μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Με αυτό το σκοπό, ήδη από το 1993 σχηματίστηκε το Συμβούλιο «Πράσινης Δόμησης» ΗΠΑ (USGBC) το οποίο έχει αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης κτιρίων που ονομάζεται Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Οι σύγχρονες εταιρείες συνεισφέρουν στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, επενδύοντας στην ανάπτυξη  προϊόντων και συστημάτων δομικών υλικών που είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση σε κτιριακές κατασκευές που συμμετέχουν στο σύστημα αξιολόγησης κτιρίων LEED, τα οποία:

  • Είτε βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), με Πιστοποίηση EMICODE®
  • Ή λειτουργούν ως ψυχρές επιστρώσεις με υψηλό δείκτη TSR (Total Solar Reflectance), που όταν εφαρμόζονται σε εξωτερικές οριζόντιες επιφάνειες, συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας.

ενώ υιοθετούν πρακτικές που εναρμονίζονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία κατά το πρότυπο ISO 14001 σε συνδυασμό με το σύστημα διασφάλισης σταθερότητας παραγωγής ISO 9001.

Οι ομάδες προϊόντων – συστημάτων δομικών υλικών για χρήση σε Πράσινα Κτίρια είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
  • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  • ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΟΒΑΔΕΣ & ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είδατε πρόσφατα

Διαγραφή ιστορικού περιήγησης