Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις – Dagiopoulos.gr

Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις

Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Dagiopoulos.gr και αφορούν αποκλειστικά σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Αλλαγή Γνώμης & Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφή Χρημάτων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε στην Dagiopoulos.gr την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, ακόμη και επειδή, απλώς, αλλάξατε γνώμη (βλέπε χρονικά όρια στην επόμενη παράγραφο).

Προθεσμία και Τρόπος Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δύναται να ασκηθεί από εσάς, ακόμη και χωρίς να αναφέρετε το λόγο, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) των προϊόντων ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) του τελευταίου προϊόντος (σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελμένων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά) ή από την ημέρα παραλαβής (απόκτησης της φυσικής κατοχής) της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου (σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια).

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την Dagiopoulos.gr :

 • Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Είρας 6 & Θουρίας Καλαμάτα ΤΚ 24100 Υπόψη Υπεύθυνου Πελατών E-Shop
 • Είτε στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@dagiopoulos.gr χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να βρείτε εδώ, το οποίο δύναται να συμπληρωθεί και να σταλεί και ηλεκτρονικά στη παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Για λόγους εξασφάλισής σας, η Dagiopoulos.gr θα σας κοινοποιεί αμελλητί σχετική επιβεβαίωση παραλαβής.

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Τρόποι Επιστροφής προϊόντων

Η επιστροφή του προϊόντος δύναται να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Ειδικότερα :

 • Παραλαβή του προϊόντος από εμάς: Θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά για το κόστος της παραλαβής.
 • Επιστροφή μέσω μεταφορικής της επιλογής σας : Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής σας, με δικά σας έξοδα.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει (π.χ. να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση.

Επιστροφή Χρημάτων λόγω υπαναχώρησης

Επιστροφή χρημάτων γίνεται :

 • Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Dagiopoulos.gr.
 • Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Dagiopoulos.gr.
 • Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα παραλαβής. Το διάστημα αυτό συνήθως ονομάζεται περίοδος αναμονής ή προθεσμία υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται με έναν από τους κάτωθι τρόπους, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιήσατε κατά την πληρωμή:

 • με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας ή
 • με επιστροφή χρημάτων μέσω κατάθεσης στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό  από τον οποίο έγινε η κατάθεση του καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, η Dagiopoulos.gr θα προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και εάν η Dagiopoulos.gr είχε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά με εσάς και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθείτε με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Εκτός από την περίπτωση που η Dagiopoulos.gr προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια το προς επιστροφή προϊόν, όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης, η Dagiopoulos.gr έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το προϊόν.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, επιβαρύνεστε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής αυτών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων.

Ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος, εάν χρησιμοποιήσατε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό πλην εκείνου που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του εκάστοτε προϊόντος.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Στην προμήθεια αγαθών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η Dagiopoulos.gr και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένες προδιαγραφές.
 • Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Στην προμήθεια προϊόντων, τα οποία, μετά την παράδοσή τους, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία όπως παρασκευασμένες αποχρώσεις σε χρώματα ή βερνίκια.
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η Dagiopoulos.gr κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
 • Στην προμήθεια προϊόντων ειδικής παραγγελίας από προμηθευτές μας όπως ταπετσαρίες, διακοσμητικά, 3D panels, πατώματα laminate κ.ά.
 • Στην προμήθεια προϊόντων που αναφέρεται στον ιστότοπο η δυνατότητα άρνησης επιστροφής ως ειδικές παραγγελίες.
 • Στην προμήθεια προϊόντων που καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν από μεταφορική εταιρεία ή από εταιρεία ταχυμεταφορών που υποδείχθηκε από τον πελάτη και όχι από την Dagiopoulos.gr
 • Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο

Ελάττωμα στο προϊόν

Ελαττωματικά Προϊόντα – Προϊόντα με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα :

 • τα προϊόντα είναι λανθασμένα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας/λειτουργίας

ή/και

 • προϊόντα από τα οποία λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες.

Μπορείτε να ζητήσετε:

 • την αντικατάσταση του προϊόντος ή
 • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε το προϊόν, ζητώντας και την επιστροφή των χρημάτων σας, κατ’ εφαρμογήν των όσων επισημαίνονται ανωτέρω για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής και τα ισχύοντα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στις ειδικότερες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

Το προϊόν προς αντικατάσταση ή επιστροφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ), να βρίσκεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ).

Τρόπος Επιστροφής προϊόντων

Στο κατάστημα: Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας το παραδώσετε και εφόσον ελεγχθεί  θα γίνει επιστροφή των χρημάτων σας.

Αν παραλαμβάνετε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή με μεταφορική  εταιρεία: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συσκευάζετε το προϊόν ώστε η μεταφορά του να είναι ασφαλής π.χ. σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή και στην συνέχεια επιστρέφετε το προϊόν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που θέλετε.

Εφόσον το προϊόν κριθεί κατάλληλο για επιστροφή τότε θα γίνει πίστωση του προϊόντος εντός 30 ημερών .

Να σημειωθεί ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν ΠΛΗΡΩΣ εσάς τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση απλών επιστροφών λόγω αλλαγής του προϊόντος με κάποιο άλλο η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Το προϊόν αποστέλλεται σε άριστη κατάσταση, καλώντας την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί, προς τη διεύθυνση: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Είρας 6 & Θουρίας 241 00 Καλαμάτα με χρέωση του πελάτη.
 • Γίνεται έλεγχος, από το προσωπικό μας, για την καλή κατάσταση του προϊόντος που επιστράφηκε.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστράφηκε είναι άθικτο, γίνεται αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης με χρέωση 6 ευρώ του πελάτη.

Επιστροφή Χρημάτων λόγω υπαναχώρησης

Εφαρμόζονται όσα επισημαίνονται ανωτέρω για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Υποχρεώσεις μετά την πώληση / ελαττωματικά προϊόντα

Αν το προϊόν που πωλήσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή αν δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, και εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη εγγύηση, έχετε εσείς την ευθύνη. Σε ορισμένες χώρες, αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

Ο πελάτης μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όταν :

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος
 • έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό που δείξατε στον πελάτη
 • είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό- είτε για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου, είτε για τον οποίο ο πελάτης το παρήγγειλε και εσείς δεχθήκατε
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου
 • δεν έγινε σωστά η εγκατάσταση - είτε από εσάς, είτε από τον πελάτη, εξαιτίας ελλιπών οδηγιών εγκατάστασης.
 • Αν ενημερώσετε τον πελάτη σας ότι το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του, ο πελάτης σας δεν μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

Τι μπορεί να αξιώσει ο πελάτης :

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα από τα ακόλουθα χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.):

 • επιδιόρθωση του προϊόντος
 • αντικατάσταση του προϊόντος
 • μείωση της τιμής
 • ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε (σε ορισμένες χώρες η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να ακυρωθεί αν το ελάττωμα του προϊόντος δεν είναι σημαντικό (π.χ. γρατζούνισμα σε θήκη CD).

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση

Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει «ιεράρχηση των τρόπων επανόρθωσης». Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει πρώτα να ζητήσει την επιδιόρθωση του προϊόντος ή την αντικατάστασή του σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν αποτελεί καλή επιλογή (π.χ. είναι πολύ ακριβή).

Μείωση της τιμής ή πλήρης επιστροφή του ποσού

Μια άλλη επιλογή είναι να μειώσετε την τιμή ή να επιστρέψετε ολόκληρο το ποσό, αλλά μόνο σε περίπτωση που η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση:

 • δεν είναι δυνατή
 • είναι πολύ δαπανηρή δεδομένου του είδους του προϊόντος ή του ελαττώματος
 • δεν εξυπηρετεί καθόλου τον πελάτη σας
 • δεν μπορεί να γίνει από την επιχείρησή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τέλος, η Dagiopoulos.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στο www.Dagiopoulos.gr