Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις— Paint Plus Nikos G.Ntagiopoulos & Co EE

Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
Εξαιτίας της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με ορισμένα προϊόντα. Γίνεται προσπάθεια μέσω των αναλυτικών περιγραφών έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως να προκύψουν. Τα περισσότερα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί από εμάς και έτσι μπορούμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να απαντήσουμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες.
Δεν επιστρέφονται προϊόντα ειδικής παραγγελίας όπως ταπετσαρίες, χρωματισμένα με σύστημα χρωματισμού υλικά βαφής, κτλ ή προϊόντα που καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν από μεταφορική εταιρεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών που υποδείχθηκε από τον πελάτη.
 Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.dagiopoulos.gr.
  • Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.dagiopoulos.gr
  • Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληρεί κάποια από τις απαιτήσεις, το www.dagiopoulos.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων. είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει το www.dagiopoulos.gr
  • Σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα - ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύησή του ο πελάτης καλείται να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία εκτός αν το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός 20 ημερών από την αγορά του οπότε το www.dagiopoulos.gr αναλαμβάνει την αντικατάσταση του και το κόστος επιστροφής.
Το www.dagiopoulos.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το www.dagiopoulos.gr κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.
Διαδικασία επιστροφής
Στο κατάστημα: Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας το παραδώσετε και εφόσον ελεγχθεί  θα γίνει επιστροφή των χρημάτων σας.

Αν παραλαμβάνετε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή με μεταφορική  εταιρεία: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συσκευάζετε το προϊόν ώστε η μεταφορά του να είναι ασφαλής π.χ. σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή και στην συνέχεια επιστρέφετε το προϊόν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που θέλετε.
Εφόσον το προϊόν κριθεί κατάλληλο για επιστροφή τότε θα γίνει πίστωση του προϊόντος εντός 30 ημερών .
Να σημειωθεί ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν ΠΛΗΡΩΣ εσάς τον πελάτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση απλών επιστροφών λόγω αλλαγής του προϊόντος με κάποιο άλλο η διαδικασία έχει ως εξής:
  • Το προϊόν αποστέλλεται σε άριστη κατάσταση, καλώντας τα ΕΛΤΑ Πόρτα-Πόρτα ή τη Γενική ταχυδρομική, προς τη διεύθυνση: Paint Plus ® ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Ειρας 6 & Θουρίας 241 00 Καλαμάτα με χρέωση του πελάτη.
  • Γίνεται έλεγχος, από το προσωπικό μας, για την καλή κατάσταση του προϊόντος που επιστάφηκε.
  • Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστράφηκε είναι άθικτο, γίνεται αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης με χρέωση 6 ευρώ του πελάτη.