Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις – Dagiopoulos.gr

Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όροι Επιστροφής & Εγγυήσεις

ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Εξαιτίας της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με ορισμένα προϊόντα. Γίνεται προσπάθεια μέσω των αναλυτικών περιγραφών έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα ερωτήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.

Τα περισσότερα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί από εμάς και έτσι μπορούμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να απαντήσουμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του dagiopoulos.gr.
 • Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του dagiopoulos.gr
 • Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα παραλαβής. Το διάστημα αυτό συνήθως ονομάζεται περίοδος αναμονής ή προθεσμία υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.
 • Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης ότι πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.
 • Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληρεί κάποια από τις απαιτήσεις, το dagiopoulos.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
 • Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων. είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά.
 • Το κόστος επιστροφής σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει το dagiopoulos.gr
 • Σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα - ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύησή του ο πελάτης καλείται να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία εκτός αν το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός 14 ημερών από την αγορά του οπότε το dagiopoulos.grαναλαμβάνει την αντικατάσταση του και το κόστος επιστροφής.

Το www.dagiopoulos.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το www.dagiopoulos.gr κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που το προϊόν παραβαίνει τους όρους επιστροφών και κριθεί ακατάλληλο προς επιστροφή, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον πελάτη. Τα μεταφορικά θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης ότι πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. Σε μερικές χώρες, η εθνική νομοθεσία μπορεί να απαιτεί την παροχή πιο μακροπρόθεσμων εγγυήσεων.

Δεν επιστρέφονται προϊόντα :

 • ειδικής παραγγελίας από προμηθευτές μας όπως ταπετσαρίες, διακοσμητικά, 3D panels, πατώματα laminate κ.ά.
 • προϊόντα χρωματισμένα με σύστημα χρωματισμού, κτλ μιας και παρασκευάζονται καθ’υπόδειξη του πελάτη και αλλοιώνεται ανεπιστρεπτί ο αρχικός τους χαρακτήρας και μορφή.
 • προϊόντα που αναφέρεται στον ιστότοπο η δυνατότητα άρνησης επιστροφής ως ειδικές παραγγελίες.
 • προϊόντα που καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν από μεταφορική εταιρεία ή από εταιρεία ταχυμεταφορών που υποδείχθηκε από τον πελάτη και όχι από την «ΝΙΚΟΣ Γ.ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

Υποχρεώσεις μετά την πώληση / ελαττωματικά προϊόντα

Αν το προϊόν που πωλήσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή αν δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, και εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη εγγύηση, έχετε εσείς την ευθύνη. Σε ορισμένες χώρες, αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

Ο πελάτης μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όταν :

 • δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος
 • έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό που δείξατε στον πελάτη
 • είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό- είτε για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου, είτε για τον οποίο ο πελάτης το παρήγγειλε και εσείς δεχθήκατε
 • δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου
 • δεν έγινε σωστά η εγκατάσταση - είτε από εσάς, είτε από τον πελάτη, εξαιτίας ελλιπών οδηγιών εγκατάστασης.
 • Αν ενημερώσετε τον πελάτη σας ότι το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του, ο πελάτης σας δεν μπορεί να αξιώσει επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

Τι μπορεί να αξιώσει ο πελάτης :

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα από τα ακόλουθα χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.):

 • επιδιόρθωση του προϊόντος
 • αντικατάσταση του προϊόντος
 • μείωση της τιμής
 • ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε (σε ορισμένες χώρες η σύμβαση πώλησης δεν μπορεί να ακυρωθεί αν το ελάττωμα του προϊόντος δεν είναι σημαντικό (π.χ. γρατζούνισμα σε θήκη CD).

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση

Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει «ιεράρχηση των τρόπων επανόρθωσης». Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει πρώτα να ζητήσει την επιδιόρθωση του προϊόντος ή την αντικατάστασή του σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν αποτελεί καλή επιλογή (π.χ. είναι πολύ ακριβή).

Μείωση της τιμής ή πλήρης επιστροφή του ποσού

Μια άλλη επιλογή είναι να μειώσετε την τιμή ή να επιστρέψετε ολόκληρο το ποσό, αλλά μόνο σε περίπτωση που η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση:

 • δεν είναι δυνατή
 • είναι πολύ δαπανηρή δεδομένου του είδους του προϊόντος ή του ελαττώματος
 • δεν εξυπηρετεί καθόλου τον πελάτη σας
 • δεν μπορεί να γίνει από την επιχείρησή σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Διαδικασία επιστροφής

Στο κατάστημα: Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας το παραδώσετε και εφόσον ελεγχθεί  θα γίνει επιστροφή των χρημάτων σας.

Αν παραλαμβάνετε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή με μεταφορική  εταιρεία: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συσκευάζετε το προϊόν ώστε η μεταφορά του να είναι ασφαλής π.χ. σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή και στην συνέχεια επιστρέφετε το προϊόν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που θέλετε.

Εφόσον το προϊόν κριθεί κατάλληλο για επιστροφή τότε θα γίνει πίστωση του προϊόντος εντός 30 ημερών .

Να σημειωθεί ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν ΠΛΗΡΩΣ εσάς τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην περίπτωση απλών επιστροφών λόγω αλλαγής του προϊόντος με κάποιο άλλο η διαδικασία έχει ως εξής:

 • Το προϊόν αποστέλλεται σε άριστη κατάσταση, καλώντας την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών που θα υποδειχθεί, προς τη διεύθυνση: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Είρας 6 & Θουρίας 241 00 Καλαμάτα με χρέωση του πελάτη.
 • Γίνεται έλεγχος, από το προσωπικό μας, για την καλή κατάσταση του προϊόντος που επιστράφηκε.
 • Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστράφηκε είναι άθικτο, γίνεται αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης με χρέωση 6 ευρώ του πελάτη.