Σημάνσεις Συμμόρφωσης CE - ISO 9001 - EN ISO 20345 – Dagiopoulos.gr

Σημάνσεις Συμμόρφωσης CE - ISO 9001 - EN ISO 20345

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Η σήμανση CE εγγυάται το ελεύθερο εμπόριο προϊόντων και αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση CE εξασφαλίζει ότι το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές βάση των κανονισμών EU 2016/425 και της οδηγίας 89/686.


Ακολουθούν παραδείγματα με τις επεξηγήσεις των συμβόλων που μπορείτε να βρείτε είτε στη "γλώσσα" είτε στη σόλα :
 
ISO 9001

The strategy of Pezzol Industries is oriented towards simplification and optimization of the production process and is based on a diffused quality control system that guarantee the full reliability of the final product.

Pezzol Industries is a company with a quality management system certified to EN ISO 9001.