Σημάνσεις Συμμόρφωσης CE - ISO 9001 - EN ISO 20345 – Dagiopoulos.gr

Σημάνσεις Συμμόρφωσης CE - ISO 9001 - EN ISO 20345

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Ακολουθούν παραδείγματα με τις επεξηγήσεις των συμβόλων που μπορείτε να βρείτε είτε στη "γλώσσα" είτε στη σόλα :
  • 1. Λογότυπο του κατασκευαστή  
  • 2. Διεύθυνση του κατασκευαστή
  • 3.Σήμανση Συμμόρφωσης
  • 4. Ημερομηνία Κατασκευής : μήνας/έτος
  • 5. Ευρωπαϊκό πρότυπο
  • 6.Άρθρο
  • 7. Κατηγορία Προστασίας
  • 8.Μέγεθος
ISO 9001

 Η στρατηγική της Pezzol Industries είναι προσανατολισμένη στην απλοποίηση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και βασίζεται σε ένα διάχυτο σύστημα ποιοτικού ελέγχου που εγγυάται την πλήρη αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.
Η Pezzol Industries είναι μια εταιρεία με σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001.

Η σήμανση CE εγγυάται το ελεύθερο εμπόριο προϊόντων και αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση CE εξασφαλίζει ότι το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές βάση των κανονισμών EU 2016/425 και της οδηγίας 89/686.